Skip to product information
1 of 7

Tsukimi.lb

Jujutsu Kaisen: Itadori figure by Taito

Jujutsu Kaisen: Itadori figure by Taito

Regular price $24.00 USD
Regular price Sale price $24.00 USD
Sale Sold out
View full details